Rebase/Reline

shutterstock_120486466

Bij het rebasen of relinen wordt er door de behandelaar een afdruk van de binnenzijde van de prothese gemaakt bij de patiënt. Hiervan maakt Löwenthal Tandtechniek een gipsen model waarop een nieuwe laag kunststof wordt aangebracht onder de bestaande prothese zodat deze weer als nieuw zit. Dit is belangrijk voor een goed onderhoud van uw kaak en de prothese. Dit zorgt ervoor dat er minder problemen ontstaan in de toekomst en de levensduur van de prothese bevorderd wordt. Deze rebasing is meestal binnen één werkdag alweer terug bij de patiënt.